8. Latinul folyt a misézés?

1964-ben, amikor Csernák Pál atya, sári káplán járt át Inárcsra ellátni a papi feladatokat, azt írja a könyvben, hogy a „felolvasás még szóba sem jöhetett, mert még latinul miséztem”. Bizonyám a szentmise hivatalos nyelve - egészen a 20. század második feléig - a latin nyelv volt. Ez azt jelentette, hogy az énekeket, imákat és a szentmise szövegeit latinul kellett mondani. Változást a II. vatikáni zsinat (1962-1965) hozott, amelyben eldöntötték, hogy a szentmisét minden országban a saját anyanyelvén mutassák be.