loginOldalainkat 33 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:183
Havi lát.szám:5603
Összesen:237876
Napi legtöbb1822
Száml. kezdete2011-11-15

Történelem

A plébánia története

Az ótörök név eredeti jelentése "előkelő ember". A tatárok által elpusztított falu Pest megyében, amelyet először V. István - mint ifjabb király - említ 1263-ban. Az Inárcsi és a Farkas család ősi fészke volt, melyet a tatárok feldúltak, de csakhamar újratelepült, és történetére vonatkozóan 1437-ig gyakran találkozunk oklevelekkel. 1302-ben már megoszlott, mert ekkor, mint "Inarch terra superior" -t (Inárcs felsőföld) említik. 1330-ban Inárcs harmadrészét Pál fia Farkas fia Karachon fiainak Pálnak és Miklósnak adja. 1374-ben Inarch-i Farkas fia Pál Inarch-i birtokrészének
harmadát leánynegyed címén Karachon fia Pálnak engedi át. 1395-ben Irsa-i Jodok és István, valamint Szentiványhaza-i Saffar Sandrinus birtokrészeket vásárolnak. 1403-ban a mogyoródi apát szeretné itt is megerősíteni tizedszedési jogát. A mogyoródi bencés apátságnak is volt itt birtoka. A hódoltság elején (1562-1563-ban) még faluként szerepel a török defterben. A püspöki tizedjegyzékben - Mossóczy püspök idejében - már elpusztult, tized nélküli falu "quanti possunt" megjegyzéssel. Nem is éledt fel. Mint elhagyott földet, Oláh Miklós esztergomi érsek kapta
nádori adományként. A XVII. században gr. Keglevich, gr. Beleznay és az Inárcsi-Farkas család birtokában volt, majd a Kakucsi Liebner és a Rötzer család tulajdona lett. A XVIII. században - 1781-ben - külön sorolják fel Inárcsot és Csékost (Alsó-Inárcs), mint praediumot. Ebben az időben Kakucs pusztája. Az 1930-as években népesült be újból és 1946-ban ősi nevén önálló község lett Pest megyében.

Chobot középkori templomáról nem tud semmit, pedig erről 1332-ből okleveles emlék van. Fene fia "Márk és fia pedig Inarch negyedrészét és a Chikus nevű föld harmadrészét, az egyház temetőjével átengedi Pálnak". templomát "ecclesia parochialis" (plébániatemplom) Szent György vértanúnak szentelték. (Az "ecclesia parochialis" kifejezés a XV. században már valóságos plébániát jelentett.) Plébániájának iskolája is volt, amelynek 1450 előtt "Joannes literatus de Sirmio" volt a tanítója, aki ekkor a budai királyi kápolna melletti iskola mestere. A falu mariatának romjai még a XVIII. század végén is láthatók voltak, és Balla Antal 1793. évi Pest megyei térképen Inárcstól északra, "rudera" felírással volt megjelölve a helye. 1510-ben a váci vicarius kiközösítés terhe alatt követelte, hogy az inárcsi templom kijavítására a lelkek üdvére felajánlott összeget fizessék be. A középkori templomot a millennium évében feltárták, és alapfalainakmását a faluban is felépítették. Az ásatás során előkerült egy enkolpium, melynek egyik felén
Szent György alakja látható. A kép ábrázoláshoz görög nyelvű felirat is tartozik. Eredetileg Újhartyán leányháza volt. Mostani temploma 1962-ben épült, Kovács Vince apostoli kormányzó 1962. szeptember 9-én benedikálta.


Dr. Beer Miklós megyéspüspök plébániává erigálta.