loginOldalainkat 31 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:9
Havi lát.szám:402
Összesen:228475
Napi legtöbb647
Száml. kezdete2011-11-15

Rövid hirdetéseink

Egyházközségünk tagjait érintő hirdetéseink

/ frissítve 2022. augusztus 7./

Augusztus 26-án ( pénteken) Egyházközségi kirándulást
szervezünk Szegedre.
Megnézzük a Dómot, Zsinagógát és részt
veszünk egy sétahajózáson. Részvételi díj: 7 000 Ft.
Jelentkezni a sekrestyében lehet 2000 Ft előleg befizetésével.
(részletes program a plakáton). Mindenkit várunk szeretettel!


Tóth Péter Domonkos c. prépost , ny. ócsai plébános
lelke üdvéért az engesztelő gyászmise a veszprémi
Árpád-házi Szent Margit templomban, augusztus 9-én,
kedden 11.30-órakor, majd 13-órakor a veszprémi
Vámos úti temetőben helyezik földi maradványait örök nyugalomra .

Barotai Péter Endre érdemes esperes, püspöki tanácsos,
plébánosért az engesztelő szentmiseáldozatot augusztus
10-én szerdán 16 órakor mutatják be a maglódi Rózsafüzér
Királynője templomban,majd a helyi katolikus temetőben
helyezik örök nyugalomra.

Pásztor Győző címzetes prépost, kiérdemesült esperes,
nyugalmazott plébánosért az engesztelő szentmiseáldozat
augusztus 12-én pénteken 16:00 órakor lesz a Dabas-Sári
Plébániatemplomban,majd a helyi temetőben helyezik
örök nyugalomra.

Imádkozzunk az elhunyt atyák lelki üdvéért!

***

Keresztelést minden hónap 4. vasárnapján ½-1-kor lesz.
(más időpont is megoldható Zoltán atyával történt egyeztetés után)

***

Szentgyónásra hétköznapi misék előtt és után van lehetőség.

***

Aki szeretné adományával támogatni egyházközségünket,
a befizetést megteheti a sekrestyében,
vagy csekken, illetve banki átutalással a
65500044-11000640-00000000 számlaszámunkra
név, cím feltüntetésével.