loginOldalainkat 50 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:21
Havi lát.szám:1140
Összesen:195610
Napi legtöbb647
Száml. kezdete2011-11-15

Helyi hírek

Rövid hirdetéseink

Egyházközségünk tagjait érintő hirdetéseink

/ frissítve 2020. augusztus 16./

Bővebben...

Fazekas Gábor diakónus bemutatkozása

Fazekas Gábor vagyok, a Váci Egyházmegye állandó, nős diakónusa. Mosonmagyaróvári származású vagyok és Kiskunlacházán lakom. Feleségemmel, Csillával 22 éve élünk szentségi házasságban, mindketten hitoktatók vagyunk. Négy gyermekünk van: Gergő, Teréz, Jolán és Klára. Négy éve szenteltek diakónussá és az elmúlt két évben Alsónémedi lelkipásztori ellátását végeztem plébániaszervező diakónusként. 2020 augusztusától Kakucs, Inárcs Alsónémedi plébániai diakónusaként szolgálok Kelemen Zoltán atya munkáját segítve mindhárom egyházközségben. Keressenek bizalommal! Találkozunk! Építsük együtt Isten Országát! DEO GRATIAS!

Kelemen Zoltán

Kelemen Zoltán atya bemutatkozása

Marosvásárhelyen születtem 1973. augusztus 8-án római katolikus szülők szentségi házasságából. Édesapám gyergyóditrói születésű volt, édesanyám pedig székelykáli. Marosvásárhelyre költöztek, és én is itt nevelkedtem fel négy testvéremmel együtt.

 1992-ben beléptem a Szent István királyról elnevezett ferences rendtartományba és Csíksomlyón kezdtem meg a jelöltséget. 1993 szeptemberétől Szécsénybe kerültem ferences novíciusnak, ahol Barsi Balázs volt az magiszterünk. 1994. szeptember elején letettem az első ideiglenes fogadalmamat a dévai ferences templomban. Ezt követően még három évet töltöttem el a csíksomlyói ferences kolostorban, mint egyszerű fogadalmas szerzetes. Alapvetően jól éreztem magam itt öt éven keresztül, ennek ellenére 1997 augusztusában elhagytam a ferences rendet, és szeptembertől jelentkeztem a Váci Egyházmegyébe kispapnak. A Borromeo Szent Károly Hittudományi Főiskolán kezdtem meg teológiai tanulmányaimat. Ezt követően 1998-ban Egerben folytattam a főiskolát. 2002 júniusában szenteltek diakónussá a Váci székesegyházban. Ezt követően szeptember elejétől Dányba kerültem diakónusi gyakorlatra Marton Zsolt atya mellé. 2003. június 21-én Dr. Beer Miklós püspök atya szentelt áldozópappá a Váci székesegyházban. Augusztus 1-től Karancskeszi és környékére kerültem káplánnak. 2005. augusztus1-től Nagykátára helyezett a megyéspüspök atya, ahol ismét két évet töltöttem el. 2007. augusztus 1-től kerültem Kemencére, és innen láttam el Bernecebaráti és Tésa egyházközségeket. 2009. január 15-től a Honti egyházközséget is megkaptam a Tsitári kápolnával.  

 2020. augusztus 1-től kaptam kinevezésemet a kakucsi plébániára, mint plébános, és innen fogom ellátni Alsónémedi és Inárcs egyházközségeket.

 Hálásan köszönöm a hívek imáját és azt a szeretetet és bizalmat, amivel fogadnak. Hiszem és vallom, hogy a jó Isten terve volt, hogy ide irányított engem.

 Kérem a Mennyei Atya kegyelmét, hogy eredményesen és gyümölcsözően tudjunk együtt működni az elkövetkezendő években. Szent Pál apostol tanításával köszöntöm a híveket:

„Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé hálaadástokkal együtt.” ( Fil 4,6)

Kelemen Zoltán

Változások az egyházközségünk élén

2020. augusztus 1-től a Marton Zsolt váci megyéspüspök úr Kelemen Zoltán plébánost és Fazekas Gábor diakónust nevezte ki Kakucs, Inárcs és Alsónémedi településekre. Bemutatkozójuk  alább olvasható.

Isten hozta őket községünkben!

Kelemen Zoltán bemutatkozója

Fazekas Gábor bemutatkozója

 

További cikkeink...